PPP op TwitterPPP op LinkedIN

Continu verbeteren

iedere dag beter worden

Directe feedback

Real time inzicht in resultaten

Teamwork

dagelijks leren van patiënt of klant ervaringen

PPP - Positive Perception Program

PPP is een nieuwe methode om de perceptie van klanten te betrekken bij de verbetering van uw dienstverlening. Het onderscheid met andere methoden is dat bij PPP de feedback van klanten direct zichtbaar is: real time!

De meetmethode is even gebruikersvriendelijk als effectief: de klant beantwoordt direct na het moment van dienstverlening op een iPad of tablet maximaal 9 vragen. De ervaring leert dat zowel jong als oud de enquête in 2 à 3 minuten met veel plezier invult.

enquette-home

Het team dat zijn prestaties wil verbeteren bepaalt de vragen van de enquête zelf. Deze kunnen telkens worden aangepast, bijvoorbeeld om een bepaald aspect eruit te lichten.

Meer over PPP